Általános iskola

...

Általános iskola

Általános iskolánkban az egyéni megsegítést, támogatást teljes mértékben figyelembe vevő nevelést-oktatást biztosítunk. A sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott általános iskolai korosztály részére speciális kerettantervvel működő, a sérülés specifikus nevelés-oktatás elvét alkalmazó, az egyéni bánásmódot maximálisan előtérbe helyező intézmény vagyunk. Több képzési program integrált oktatását biztosítjuk a gyermekek számára. A normál, az enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek kerettanterve szerint oktatjuk sajátos nevelési igényű diákjainkat. Az autizmus spektrum zavarral diagnosztizált tanulók számára integrált képzési programot biztosítunk, alternatív kommunikáció, vizuális támogatás, egyéni napirend és viselkedési szabályok alkalmazásával. Fejlesztő nevelés csoportunkban kisdiákjaink lehető legteljesebb önállóságának elérése, a szűkebb-tágabb környezetünk megtapasztaltatása, a kommunikáció és a mozgás fejlesztése a célunk.

A nevelő-oktató munka hatékonyságát növeli az osztályok alacsony létszáma, a családias hangulat, az ismeretek feldolgozásának lassúbb üteme, a lelkiismeretes, jól felkészült, hivatását szerető pedagógusokból, gyógypedagógiai asszisztensekből álló tantestület. Iskolánk fő erőforrása az a szellemi tőke, melyet a tantestület képvisel. Jellemzője a hagyományokra építő folyamos megújulás, melynek célja a gyermekek minél többoldalú fejlesztése. Diákjaink a tantervi követelmények teljesítése mellett kimagasló eredményeket érnek el a tanórán kívüli tevékenységekben, rendre az élmezőnyben végeznek a sport- és szavaló versenyeken. Célunk, hogy minden nálunk tanuló diák, a gyógypedagógia módszereinek segítségével, jusson el a képességeinek megfelelő legmagasabb szintre.

A fejlesztésen kívül nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink megtapasztalják az őket körülvevő tágabb világot, mintát kapjanak a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Lehetőségeinkhez mérten, pályázati lehetőségek kihasználásával, kirándulásokat, mozilátogatásokat, kreatív foglalkozásokat, különböző kulturális versenyeket szervezünk tanulóinknak. Diákjaink személyiségének fejlesztése, egymás elfogadására, tiszteletére nevelés, a gyermekek közötti együttműködés elősegítése szintén fontos szempont intézményünkben.

Mottónk: Tanulás, tudás, tolerancia!

Életképek

Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Békéscsaba  - Magyarbánhegyesi Tagintézmény - 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el