Általános iskola

...

Általános iskola

Általános iskolánkban az egyéni megsegítést, támogatást maximálisan figyelembe vevő nevelést-oktatást biztosítunk. A sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott általános iskolai korosztály részére speciális tantervvel működő, a sérülés specifikus nevelés-oktatás elvét alkalmazó, az egyéni bánásmódot maximálisan előtérbe helyező intézmény vagyunk. Több képzési program integrált oktatását biztosítjuk a gyermekek számára. A normál, az enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos kerettanterv szerint oktatjuk diákjainkat. Az autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek számára integrált képzési programot biztosítunk.

A nevelő-oktató munka hatékonyságát növeli az osztályok alacsony létszáma, az ismeretek feldolgozásának lassúbb üteme, a lelkiismeretes, jól felkészült, hivatását szerető pedagógusokból álló tantestület. Iskolánk fő erőforrása az a szellemi tőke, melyet a tantestület képvisel. Jellemzője a hagyományokra építő folyamos megújulás, melynek célja a gyermekek minél többoldalú fejlesztése. Diákjaink a tantervi követelmények teljesítése mellett kimagasló eredményeket produkálnak a tanórán kívüli tevékenységekben, rendre az élmezőnyben végeznek a sport- és szavaló versenyeken. Célunk, hogy minden nálunk tanuló diák a gyógypedagógia módszereinek segítségével jusson el képességeinek megfelelő legmagasabb szintre.

Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Békéscsaba  - Magyarbánhegyesi Tagintézmény - 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el