Fejlesztő nevelés

...

Magyarországon 2010 szeptember 01- től minden hatodik életévet betöltött gyermekre kiterjed a tankötelezettség, így a súlyos és halmozott fogyatékossággal élőkre is. A tankötelezettséget a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásban teljesítik, addig a tanítási évig kötelező jelleggel, amíg a 16. életévüket betöltik és annak a tanítási évnek a végéig vehetnek részt benne, amelyikben a 23. életévüket betöltik.

A fejlesztő nevelés-oktatást a gyógypedagógiai konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában

  • saját intézményben külön erre a célra létrehozott csoportban
  • otthoni ellátás keretében
  • abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja

Az Esély Pedagógia Központ EGYMI jogszabályból eredő változást követően 2014 szeptember 1 től látja el a fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési alapfeladatát, szakmai alapdokumentuma szerint a tagintézmény feladatellátási helyén

A 2023/2024-es tanévben az Intézménnyel fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési alapfeladatán tanulói jogviszonyban áll 7. fő. A tanulók ellátása / 5667 Magyarbánhegyes Árpád Utca 1/ Csoportos fejlesztő nevelés-oktatásban 4 fő, egyéni fejlesztő nevelés-oktatás keretében 3 fő folytatja tanulmányait. A csoportban a nemek eloszlási aránya a következő: 6 fiú és 1 lány. Az ellátást 2 fő főállású gyógypedagógus, 1 fő főállású gyógypedagógiai asszisztens és1 fő főállású kisgyermeknevelő gondozó végzi. A fejlesztés és az alkalmazott módszerek minden esetben igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, egyéni képességeihez, egészségi állapotához és az adott szituációkhoz. Csoportunkban arra törekszünk, hogy a foglalkozásokhoz egyre gazdagabb, speciális eszközök álljanak rendelkezésre. Rehabilitációs tervünk – mely pedagógiai munkánk alapköve – a minél komplexebb megsegítést hivatott segíteni. Feladatunk, küldetésünk, hogy a környezet tárgyait, eseményeit a foglalkozások alkalmaival "közelségbe" hozzuk a gyermekek, fiatalok számára. A tanulási tartalmakat aktív cselekvésbe ágyazottan és minél több érzékelési csatornán megerősített elsajátítással próbáljuk segíteni. A csoportunkban az alternatív és augmentatív kommunikáció eszköztára egyénre szabott, Fontos a gyerekek számára a napi menetrend rendszeressége, a hétköznapi cselekvésbe ágyazottság. A tanulás részét képezi a fejlesztő foglalkozásokon kívül az alapszükségletek biztosítása és fontos az együttműködésre késztetés az önkiszolgálás minden területén.

Foglalkozásaink

  • Reggeli köszöntő ének, zene, dráma
  • Mozgásnevelés
  • Játék, szórakozás kreativítás
  • Szűkebb és Tágabb környezet

Hisszük, hogy szeretni annyit jelent, mint igazán érdeklődni valaki iránt, figyelemmel fordulni felé. Tisztelni úgy, amilyen. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Örülni jelenlétének és szíve szépségének akkor is, ha még nem látszik. Elfogadni, hogy mély, és tartós kapcsolatot kössünk vele.

Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Békéscsaba  - Magyarbánhegyesi Tagintézmény - 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el